Privacy verklaring – AVG

Laatst bijgewerkt: 2020-01-11, Pieter Heijmans

Privacy verklaring

Tijdens de algemene ledenvergadering in 2019 is het onderwerp privacy van persoonsgegevens aan de orde gekomen. Dit naar aanleiding van de privacy regels die vanaf mei 2018 in geheel Europa gelden, ook voor kleine sport verenigingen, zoals RTC de Bidon.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft leden meer invloed op wat sportclubs met de persoonsgegevens van hun leden doen.

De AVG kent een uitgebreide wetgeving, maar zal door RTC de Bidon pragmatisch worden toegepast. Voor onze kleine vereniging moet de AVG ondersteunend zijn en voldoende richtlijnen bieden die ook gecontroleerd moeten kunnen worden door de leden.

In praktijk zal er in de registratie van de persoonsgegevens weinig veranderen. In het kader van de AVG wordt het nu wel transparant op welke wijze het bestuur dit doet en welke rechten / plichten het bestuur en de leden hebben.

In deze privacy verklaring kun je lezen hoe RTC de Bidon omgaat met de persoonsgegevens. RTC de Bidon verwerkt persoonsgegevens doordat je lid bent van onze vereniging. In deze verklaring lees je op welke wijze we de bescherming van deze gegevens in acht nemen. Deze privacy verklaring wordt aan alle (nieuwe) leden verzonden (email) ter kennisgeving

Persoonsgegevens

Van ieder lid worden de volgende gegevens onderhouden:

 • Naam, adres, telefoonnummer, noodnummer, email-adres, geboortedatum.

De persoonsgegevens worden op een beveiligde omgeving onderhouden door het bestuur. De registratie van de persoonsgegevens heeft als doel de vereniging goed te laten functioneren door de ledenadministratie actueel te houden.  Er worden geen andere persoonlijke, financiële (bankrekening nummer) gegevens geregistreerd.

De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. De ledenlijst wordt wel onder de leden verspreid. Op deze wijze kan men binnen de club leden benaderen om deel te nemen aan diverse ritten / activiteiten. Het bestuur is en blijft verantwoordelijk voor de actualiteit van deze gegevens. Wel zijn de leden verantwoordelijk van het tijdig doorgeven van wijzigingen in de persoonsgegevens.

Rechten en Plichten

 • Doordat je lid bent of je als nieuw lid aanmeldt, geef je toestemming dat de Bidon:
  • jouw persoonsgegevens plaatst op de ledenlijst
  • jouw persoonsgegevens deelt met andere leden t.b.v. de organisatie van ritten.
  • je vermeldt op de verjaardagskalender op de website
  • foto’s op de website publiceert waarop je zou kunnen staan.
  • nieuwsbrieven (Regenboog) op de website plaatst waar je (voor-)naam in zou kunnen voorkomen.
 • Je mag te allen tijden bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens. Geef bij het bestuur aan welk gebruik dit betreft.
 • Je hebt recht op correctie, aanvulling of afscherming van je gegevens.
 • Je hebt recht op inzage van je gegevens die bij RTC de Bidon geregistreerd staan.
 • Je heb recht op informatie over de wijze waarop jouw gegevens verwerkt worden.
 • Je hebt het recht om jouw gegevens te laten verwijderen, indien je geen lid meer bent. Dit zal overigens automatisch plaatsvinden na opzegging van je lidmaatschap. Je krijgt hier een bevestiging van per email.
 • Onze nieuwsbrieven worden gepubliceerd op de website en zijn primair voor onze leden bedoeld, maar ook voor andere belangstellenden, zoals sponsoren, familie en fietsvrienden. Correcties op de nieuwsbrieven kun je per email altijd doorgeven aan het bestuur.

Noodlijst

Los van de ledenlijst, zal ook nog een noodlijst worden opgesteld die alleen in noodgevallen / ongelukken geraadpleegd zal worden om hiermee informatie te kunnen geven aan ambulance / medisch personeel.

Deze noodlijst zal alleen voor de chauffeur en voorrijders van dienst tijdens de rit beschikbaar zijn en zal verder niet binnen de club verspreid worden.

Naast de persoonsgegevens, zullen de volgende medische gegevens op de noodlijst worden geplaatst:

 • Gebruikte medicijnen
 • Bloedgroep
 • Medische bijzonderheden / allergieën.

Op vrijwillige basis kun je deze additionele medische gegevens delen met het bestuur door een email te sturen.

Vragen, opmerkingen, verzoeken, correcties omtrent je persoonsgegevens kun je per email sturen naar info@debidon.nl.

Binnen 4 weken zal je verzoek worden doorgevoerd op:

 • Jouw registreerde gegevens op de ledenlijst en noodlijst.
 • Gepubliceerde foto’s
 • Gepubliceerde nieuwsbrieven
 • Gepubliceerde verjaardagskalender