Intranet

Inloggen

Berichten van / over leden
Officiële stukken

 1. Statuten
 2. Huishoudelijk reglement
 3. Competitiereglement
 4. Definitieve notulen Algemene Leden Vergadering 2017
 5. Definitieve notulen Algemene Leden Vergadering 2018
 6. Definitieve notulen Algemene Leden Vergadering 2019
 7. Definitieve notulen Algemene Leden Vergadering 2020
 8. Definitieve notulen Algemene Leden Vergadering 2022
 9. Definitieve notulen Algemene Leden Vergadering 2023
 10. Actuele ledenlijst kan opgevraagd worden bij het bestuur
 11. Tussen de spaken met Jan de Rooij, Clubkampioen 2018