Het Bestuur

De samenstelling van het bestuur is vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering op 23 januari 2023, gewijzigd op 08-10-2023 en is als volgt samengesteld;

Voorzitter:

Luc Aerts
tel: 06 4265 9333

Vicevoorzitter/

Penningmeester:

Leon van den Eijnden
tel: 06 5164 8564

Secretaris:

Bestuurslid:

Wim Rommens
tel: 06 37474726

Bestuurslid:

Bart Boeren
tel: 06 51805985


Ereleden:

Jan Nijssen † 10-02-2022

Geert Konings † 07-02-2023